Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá trẻ cuối giai đoạn năm học 2013 - 2014

Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá trẻ cuối giai đoạn năm học 2013 - 2014

Thực hiện kế hoạch tháng 5, trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá trẻ cuối giai đoạn. diễn ra trong hai ngày từ ngày 8 tháng 5 năm 2014 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2014.

        Thực hiện kế hoạch tháng 5, trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá trẻ cuối giai đoạn. diễn ra trong hai ngày từ ngày 8 tháng 5 năm 2014 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2014.

Trong đợt đánh giá cuối giai đoạn có 224 trẻ mẫu giáo, 32 trẻ nhà trẻ được đánh giá. Giáo viên  các lớp đã căn cứ vào kết quả quan sát  trẻ hàng ngày, qua trò chuyện,  phân tích sản phẩm của trẻ, sử dụng bài tập, trao đổi với phụ huynh để ghi kết quả vào phiếu đánh giá trẻ.

Kết quả đánh giá: Đối với trẻ mẫu giáo: Lĩnh vực phát triển thể chất đạt yêu cầu: 223/224 đạt 99 %; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ đạt yêu cầu: 224/224 đạt 100%; Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội đạt yêu cầu: 256/256 đạt 100%; Lĩnh vực phát triển nhận thức đạt yêu cầu: 224/224 đạt 100%; Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ đạt yêu cầu: 224/224 đạt 100%.

Đối với trẻ nhà trẻ: Lĩnh vực phát triển thể chất đạt yêu cầu: 32/32 đạt 100 %; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ đạt yêu cầu: 32/32 đạt 100%; Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và thẩm mĩ đạt yêu cầu: 32/32 đạt 100%; Lĩnh vực phát triển nhận thức đạt yêu cầu: 32/32 đạt 100%.

                                                                                                           BBT