Thời khóa biểu năm học 2021-2022 


 

Thời khoá biểu năm học 2020 - 2021  

Thời Khóa Biểu  

Thực đơn tháng 01/2019 Tuần 2( từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)  

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018 ( Thực hiện từ ngày 02/01/2019 đến 30/01/2019 ) Tuần 2 ( Từ ngày 07 đến ngày 11/01/2019) Thứ Nhóm lớp Bữa sáng phụ Bữa trưa Bữa chiều phụ Bữa chiều chính Ghi chú Thứ 2 07/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt trưng mắm tép - Canh xương khoai tây cà rốt Sữa bột NUTRICARE...

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2014  

Thời khoa biểu năm học 2014- 2015  

Thực đơn tháng 11 năm 2014  

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013  

Các thông tin khác: