Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Hoa Mai Hôi thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

Trường Mầm non Hoa Mai Hôi thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

Thực hiện kê hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và kế hoạch trọng tâm tháng 03 năm 2014. Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014.

                Thực hiện kê hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và kế hoạch trọng tâm tháng 03 năm 2014. Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014.

            Tham gia kỳ thi có 20 đồng chí giáo viên tham gia, các đồng chí dã viết sáng kiến kinh ngiệm, thi giảng 2 tiết (01 tiết tự chọn, 01 tiết bốc thăm). Hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học tích hợp các nội dung biển đảo, sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong trường mầm non, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, giáo dục biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhà trường. 
        
        Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Trường mầm non Hoa Mai năm học 2013 – 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết quả có 20 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hoạt động Âm nhạc cô Nguyễn Thị Mai

 

Hoạt động Tạo hình cô Phạm Thị Lành 

 

Hoạt động KPKH cô Vũ Mai Phương

                                                                                     BBT