Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2017 Thực hiện: Từ ngày 19/6 – 23 /6/2017

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2017 Thực hiện: Từ ngày 19/6 – 23 /6/2017


 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2017

Thực hiện: Từ ngày 19/6 – 23 /6/2017

19/6/2017

70

13.500đ

945.000

20/6/2017

75

13.500đ

1.012.500

21/6/2017

73

13.500đ

985.500

22/6/2017

75

13.500đ

1.012.500

23/6/2017

70

13.500đ

945.000

                   Thứ

         Thứ 2

            Thứ 3

        Thứ 4

         Thứ 5

          Thứ 6

  Ghi chú

Bữa trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ

- Thịt bò rim

Canh xương bí đỏ

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh tôm bí xanh

- Cơm tẻ

- Thịt + đậu rim

- Canh xương bí đỏ

 

Bữa chiều

- Mì ngan

- Bún xương thịt bò

- Chè đậu đen

- Mì ngan

- Bánh mì + Sữa tươi

 

Thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                           NGƯỜI DUYỆT                                           

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang                                                                                                                                                                                                                                 Ngô Thị Nguyệt