Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2017 Thực hiện: Từ ngày 12/6 – 16 /6/2017

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2017 Thực hiện: Từ ngày 12/6 – 16 /6/2017


 

   THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2017

Thực hiện: Từ ngày 12/6 – 16 /6/2017

12/6/2017

59

13.500đ

796.500

13/6/2017

56

13.500đ

756.000

14/6/2017

61

13.500đ

823.500

15/6/2017

61

13.500đ

823.500

16/6/2017

63

13.500đ

850.500

 

Thứ   Thứ

         Thứ 2

   Thứ 3

        Thứ 4

     Thứ 5

     Thứ 6

  Ghi chú

Bữa trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Tôm rim thịt

- Canh bí xanh nấu tôm

- Cơm tẻ

- Thịt bò rim

Canh xương bí đỏ

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh tôm bầu

- Cơm tẻ

- Thịt + Giò rim

- Canh xương bí đỏ

 

Bữa chiều

- Mì ngan

- Bún xương thịt bò

- Mì cua

Cháo xương

- Bánh mì + Sữa tươi

 

Thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                          NGƯỜI DUYỆT

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang                                                                                 Ngô Thị Nguyệt