Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 1 NĂM 2015

THỰC ĐƠN THÁNG 1 NĂM 2015


 

 

                                            

THỨ

TUẤN 1/1

TUẦN 2/1

TUẦN 3/1

TUẦN 4/1

Từ ngày 05/01-  09/01/2015

Từ ngày12/01- 16/01/2015

Từ ngày19/01- 23/01/2015

Từ ngày26/01- 30/01/2015  

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

- Cơm

- canh Bí đỏ

- Thịt kho tàu

- Bún xương tôm  .

 

-  Cơm

- Canh tôm Bí đao

- Trứng đúc thịt 

- Bún xương  .

 

-  Cơm

- Canh  bí đỏ           

- Thịt kho tàu  .

- Bún xương tôm

 

- Cơm

- canh bí đỏ .

- Trứng đúc thịt  

+Bún xương

Thịt bò

 

3

- Cơm

- canh rau cải

- Tôm rim thịt 

- Mì ngan

 

- Cơm

- canh su hào

- Thịt kho tàu

 

- cháo xương

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải            - tôm rim thịt

- Mì ngan

 

- Cơm

- Canh su hào

- Thịt kho tàu 

- Cháo xương

 

4

- Cơm

- canh tôm bí đao

- Trứng đúc thịt

Xôi ruốc 

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải

- Thịt  tôm  rim .    

- Mì ngan

 

- Cơm

- Canh tôm bí đao  

- Trứng đúc thịt        

 

-Xôi ruốc

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải 

- Thịt tôm rim

- Mì ngan

 

5

- Cơm

- canh khoai sọ

- Thịt gà +Thịt lợn rim

- Cháo xương 

 

- Cơm

- Canh khoai sọ

- Thịt gà thịt lợn rim

-  Xôi đậu xanh

 

- Cơm

- canh xương Bí đỏ

-  Thịt gà+thịt lợn rim

- Cháo chân giò

 

- Cơm

- Canh khoai sọ

- Thịt gà thịt lợn rim.

- Xôi đậu xanh

 

6

- Cơm

- cáy rau đay

- Giò thịt rim

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

- Canh cáy rau đay .

-  Thịt chả cá

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

- Canh xương bí đao

- Lạc vừng thịt rim.

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

-Canh rau đaycáy

-Thịt chả cá .

- Bánh bao sữa bột