Xuất bản thông tin

Thông tin về đội ngũ

Thông tin về đội ngũ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: HOA MAIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNĂM VÀO NGÀNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Thị Thanh Vân19581980Hiệu trưởngCao Đẳng902585094
2Phạm Thị Dung 19631982Hiệu PhóĐại Học972893479
3Trần Thị Hiến 19711993Hiệu PhóĐại Học1696121099
4Phạm Thị Lành19822006Giáo ViênCao Đẳng1686018202
5Nguyễn Thị Phượng A19832010Giáo ViênTrung Cấp1687081183
6Nguyễn Thị Vịnh19671987Giáo ViênCao Đẳng1693807589
7Hoàng Thị Thanh Huyền19792003Giáo ViênCao Đẳng1687636635
8Nguyễn Thị Thu Trang19741993Cấp dưỡngTrung Cấp982470027
9Nguyễn Thị Vân Ngọc19872011Giáo ViênTrung Cấp1694052237
10Trịnh Thuý Hường19832004Kế ToánTrung Cấp988398155
11Hà Bích Khuyên19742001Giáo ViênTrung Cấp936592863
12V ũ Mai Phương19792000Giáo ViênCao Đẳng934393031
13Nguyễn Thị Mai19872007Giáo ViênCao Đẳng978113797
14Nguyễn Thị Thu Hương19872007Giáo ViênCao Đẳng936532810
15Vũ Thị Hoàng Chung19852008Giáo ViênCao Đẳng972193844
16Nguyễn Thị Thu Hằng19822008Giáo ViênTrung Cấp978811009
17Nguyễn Thị Hằng19852008Giáo ViênTrung Cấp1685112794
18Nguyễn Thị Hương19902010Giáo ViênTrung Cấp1679539468
19Ngô Thị Lý19902010Giáo ViênTrung Cấp936800432
20Bùi Thị Hằng19892010Giáo ViênTrung Cấp976154811
21Nguyễn Thị Linh19872010Giáo ViênTrung Cấp1694111866
22Nguyễn Thị Liên19832010Cấp dưỡngTrung Cấp1683099146
23Nguyễn Thị Kim Quế19782010Cấp dưỡngTrung Cấp1652510668
24Nguyễn Thị Phượng B19822010Cấp dưỡngTrung Cấp1659850835
25Lê Thị Dung19892011Giáo ViênCao đẳng1683998816
26Phạm Thị Quyên19872011Giáo ViênTrung Cấp 0168 3998 816
       
    HIỆU TRƯỞNG
       
     (Đã ký) 
       
     Nguyễn Thị Thanh Vân