Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017 – 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG MN HOA MAI                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

                                                                                                P. Đông Triều , ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017 – 2018

 

           Căn cứ công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu , chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số: 868/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN,TH,THCS trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 2433/SGDĐT-KHTC ngày 07/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018;

          Căn cứ kết quả họp phụ huynh các lớp, ban đại diện Hội CMHS trường và biên bản thỏa thuận với Hội cha mẹ học sinh nhà trường đầu năm học 2017 – 2018.

          Trường Mầm non Hoa Mai thông báo các khoản thu năm học 2017 – 2018 như sau:

 I. Khoản thu bắt buộc :

                 Học phí: 125.000đ/tháng

II. Khoản thu thỏa thuận:

               1. Tiền ăn: 15.000 đ/trẻ/ngày

              2. Chăm sóc bán trú:

              - Tiền thuê người nấu: 34.000đ/tháng

              - Tiền giấy VS, lao công bán trú/tháng: 10.000/tháng

              - Tiền mua sắm vật dụng, vật tư tiêu hao: 20.000đ/tháng

              - Tiền mua sắm tài sản, vật dụng dùng chung phục vụ bán trú:

              + Trẻ mới: 150.000 đ/trẻ/năm, + Trẻ đã học cũ: 90.000 đ/trẻ/năm

              3. Tiền đón sớm, trả muộn: 48000/tháng.

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                        Ngô Thị Nguyệt