Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: HOA MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 
Năm học 2011 -2012 
            
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệmTổng số tiếtGhi chú
TCĐHkhác
1Phạm Thị Dung01/12/1963  x SPMNPhụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK   
2Trần Thị Hiến25/08/1971  x SPMNPhụ trách chuyên môn giáo dục   
3Nguyễn Thị Vịnh27/05/1967 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 18 - 24 tháng   
4Bùi Thị Hằng29/11/1989x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 18 - 24 tháng   
5Nguyễn Thị Hằng20/10/1985 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng   
6Hà Bích Khuyên17/10/1974 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng   
7Hoàng Thị Thanh Huyền04/12/1979 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG nhỡ ATổ trưởng  
8Nguyễn Thị Mai23/03/1987 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG nhỡ A   
9Nguyễn Thị Linh06/07/1987x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG nhỡ B   
10Nguyễn Thị Vân Ngọc31/10/1987x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG nhỡ B   
11Nguyễn Thị Hương26/06/1990x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG bé A   
12Lê Thị Dung16/08/1989 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG bé A   
13Nguyễn Thị Phượng A15/11/1983x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG bé B   
14Phạm Thị Quyên03/09/1987x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG bé B   
15Vũ Mai Phương02/09/1979 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn ACTCĐ  
16Ngô Thị Lý20/07/1990x   SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn A   
17Vũ Thị Hoàng Chung14/02/1985 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn B   
18Nguyễn Thị Thu Hằng01/11/1982 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn B   
19Phạm Thị Lành05/07/1983 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn C   
20Nguyễn Thị Thu Hương10/12/1987 x  SPMNChủ nhiệm và giảng dạy lớp MG lớn C   
21Nguyễn Thị Thu Trang17/04/1974x   Nấu ănNấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo   
22Nguyễn Thị Liên01/07/1984x   Nấu ănNấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo   
23Nguyễn Kim Quế24/12/1978x   Nấu ănNấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo   
24Nguyễn Thị Phượng B06/10/1982x   Nấu ănNấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo   
            
       TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG   
           
       (Đã ký)   
            
            
            
       Nguyễn Thị Thanh Vân