Xuất bản thông tin

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường


 

Thực hiện kê hoạch nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 và kế hoạch trọng tâm tháng 1 năm 2013. Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013.

            Tham gia kỳ thi có 18 đồng chí giáo viên tham gia, các đồng chí đã viết sáng kiến kinh ngiệm, thi giảng 2 tiết (01 tiết tự chọn, 01 tiết bốc thăm).

 

        Hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học tích hợp các nội dung biển đảo, sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong trường mầm non, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhà trường. 
        
        Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Trường mầm non Hoa Mai năm học 2012 – 2013 đã diễn ra thành công, kết quả có 18 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013. 

Một số hình ảnh hội thi:

Tiết  dạy kể chuyện của cô Nguyễn Thị Linh

Tiết  dạy kể chuyện của cô Nguyễn Thị Vân Ngọc

                                              BBT