Xuất bản thông tin

CÔNG KHAITHÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017- 2018

CÔNG KHAITHÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017- 2018


 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 - 2018

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

10

1182/360

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

2890

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

600

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

86

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

36

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

9,4

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

24

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

90

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

9

10 bộ/10 lớp

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/ lớp

1

Ti vi

10

10/10 lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

9

9/10 lớp

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

10

10/10 lớp

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

 

10/10 lớp

9

Bàn ghế đúng quy cách

180

180 bộ /10 lớp

10

Thiết bị khác…

2

 

11

Máy vi tính

7

7/10 lớp

 

X

 

Số lượng (m2)

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

42

 

75,2

 

0.294 m2/ trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                                 

                                                                                                                     Đông Triều , ngày 15  tháng 9 năm 2017

                                                    

                                                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

                                                                                                                                               Ngô Thị Nguyệt