Xuất bản thông tin

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy thị xã Đông Triều, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Ngày 03/07/2021 Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng: Ngô Thị Thanh Huyền vào Đảng cộng sản Việt Nam.


         Về dự Buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hương: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng.

 

Toàn cảnh buổi lễ kết nạp

 

       Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Ngô Thị Thanh Huyền. Trước cờ Đảng đồng chí Ngô Thị Thanh Huyền trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức. 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ nhà trường 

trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Ngô Thị Thanh Huyền

 

 

Trước cờ Đảng đồng chí Ngô Thị Thanh Huyền trang nghiêm đọc lời tuyên thệ

 

           Đồng chí Nguyễn Thị Hương thay mặt chi bộ nêu lên những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí: Phạm Thị Quyên tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đồng chí: Ngô Thị Thanh Huyền trở thành đảng viên chính thức.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ nhà trường nêu những quyền hạn và nhiệm vụ

của người Đảng viên với Đảng viên mới

 

          Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Ngô Thị Thanh Huyền cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của Thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều. Đồng chí Ngô Thị Thanh Huyền đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó thúc đẩy Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai ngày càng lớn mạnh về đội ngũ cũng như chất lượng đảng viên.

 

CTV: Nguyễn Ly