Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 21/02/2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng: Trực tại trường.

Thứ bảy, ngày 22/02/2020
7 giờ 00

Đồng chí Hoàng Thị Bích Thược - Phó Hiệu trưởng: Trực tại trường.

Chủ nhật, ngày 23/02/2020
7 giờ 00

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng: Trực tại trường.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20 / 02 / 2020
7 giờ 00

Đồng chí Hoàng Thị Bích Thược - Phó Hiệu trưởng: Trực tại trưởng.