Kế hoạch công tác Tháng 10-2019  

Kế hoạch công tác Tháng 09-2019  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 05/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. - Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015. -...


Các trang: 1  2