Asset Publisher

Trường MN Hoa Mai tập huấn công tác PCCC năm 2013

Trường MN Hoa Mai tập huấn công tác PCCC năm 2013


 

Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2013 trường Mầm non Hoa Mai có buổi tuyên truyền về công tác PCCC trong cơ quan và gia đình cho CBGVNVNV nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng cháy và chữa cháy cho CBGVNV nhà trường đặc biệt là nhân viên cấp dưỡng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, tích cực tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, coi việc bảo đảm PCCC vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mọi người.

Qua buổi tập huấn tuyên truyền của giảng viên của  Tạp chí PCCC - Bộ công an về công tác PCCC, cán bô giáo viên, nhân viên nhà trường đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ mình  và xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra                                                                                                   

Một số hình ảnh

                                          BTT