Asset Publisher

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho giáo viên nhà trường

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho giáo viên nhà trường

Thực hiện thông báo của tổ công nghệ thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015, trường mầm non Hoa Mai tổ chức tập huấn cho giáo viên nhà trường về kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.


    Trong buổi tập huấn đồng chí phụ trách chuyên môn đã trình bày Quyết định số 2030/QĐ- SGD&ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phê duyệt Đề án "Triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử". Đồng chí cũng nói lên những thuận lợi và khó khăn trước mắt khi thực hiện soạn và duyệt giáo án trực tuyến đối với các đồng chí giáo viên cũng như các đồng chí tổ trưởng chuyên môn. Song để cùng phát triển, cùng tiến bộ và cùng thực hiện Đề án của ngành, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hãy cố gắng giúp đỡ nhau thực hiện tốt kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

Nhận thức được vấn đề nên các đồng chí giáo viên quyết tâm và say sưa trao đổi thảo luận trong buổi tập huấn và hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhau để thự hiện tốt Đề án của ngành.

     Với tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ của tập thể giáo viên và sự quyết tâm của đội ngũ quản lý nhà trường, trường mầm non Hoa mai sẽ thực hiện soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online

.