Asset Publisher

Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Thực hiện kế hoạch tháng 5, chiều ngày 10 tháng 5 năm 2014 trường mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

       Thực hiện kế hoạch tháng 5, chiều ngày 10 tháng 5 năm 2014 trường mầm non Hoa Mai tổ chức đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Tại buổi tổng kết các đồng chí trong trường đã được nghe các đồng chí tổ trưởng chuyên môn các khối lớp báo các kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của các đồng chí giáo viên trong tổ, đại diện các đồng chí giáo viên của các tổ trình bày, thuyết trình các bài giảng điện tử được đánh giá có chất lượng hiệu quả trong các bài dạy. Tổng số giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học là 20/20 đạt 100, trong đó giáo viên soạn giáo án điện tử là: 14, số giáo viên khai thác các thông tin liên quan đến bài day trên Internet là 20/20 đạt 100%, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử là: 20/20 đạt 100%. Trong đó số giáo viên sử dụng ứng dụng CNTT thường xuyên là: 7/20 đạt 35 %.

Với kết quả trên nhà trường đánh giá việc ứng dụng CNTT của các đồng chí giáo viên trong năm học vừa qua đạt kết quả tốt, có hiệu quả, đặc biệt tuyên dương các đồng chí: Vũ Mai Phương, Vũ Thị Hoàng Chung, Nguyễn Thị Mai, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hằng đã tích cực trong việcứng dụng CNTT trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Một số hình ảnh hoạt đông:

 

 

 

                                                                                                           BBT