Asset Publisher

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, ngày 26 tháng 1 năm 2018, trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.


Trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, ngày 26 tháng 1 năm 2018, trường mầm non Hoa Mai tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.

Tham gia chuyên đề là tất cả các nhóm, lớp trong nhà trường thông qua việc sắp xếp các góc chơi trong và ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

 

Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về sự cần thiết của chuyên đề. Khơi dậy lòng say mê, sáng tạo, đổi mới trong việc tạo môi trường, trang trí, sắp xếp các góc chơi trong và ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động cho trẻ trong trường mầm non. Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ và cộng đồng về chuyên đề nhằm thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ, phối kết hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Qua chuyên đề đã tạo được chuyển biến rõ rệt về cảnh quan môi trường, góc thiên nhiên các lớp được phong phú hơn, trẻ được trải nghiệm nhiều trong việc chăm sóc cây cảnh, cây rau cùng cô giáo. Thú vị hơn khi trẻ được tự tay mình gieo các loại hạt và chăm sóc hàng ngày cho đến khi cây ra hoa đậu quả, qua trải nghiệm trẻ có thể trình bày quá trình thực hành và giới thiệu về sản phẩm của mình với cô và các bạn.

Trẻ còn được cùng cô giáo tạo ra những sản phẩm để trang trí lớp vào các ngày lễ tết trong năm, được tạo ra những sản phẩm cho riêng mình một cách sáng tạo. Đặc biệt số lượng đồ dùng, đồ chơi tự tạo các nhóm lớp được nhân lên. Trẻ biết chủ động lấy, cất đồ dùng và tích cực, sáng tạo trong quá trình vui chơi - học tập dưới sự hướng dẫn của cô.

Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm tham dự cuộc thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"các cấp trong thời gian tới.

                                                                                   Bích Thược