Asset Publisher

Trường mầm non Hoa Mai hưởng ứng "Tết trồng cây"

Trường mầm non Hoa Mai hưởng ứng "Tết trồng cây"

Thực hiện công văn số:79/PGD&ĐT thị xã Đông Triều ngày 24/01/2019 v/v tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.
Hôm nay ngày 11/02/2019 trường mầm non Hoa Mai tổ chức " tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".


           Hằng năm, cứ vào mỗi độ xuân về Tết đến, mọi người lại nô nức tham gia Tết trồng cây. Từ trường học, công sở cho đến các đường phố, đâu đâu cũng có kế hoạch trồng cây xanh, nó đã trở thành một trong những phong tục tốt đẹp của dân tộc để góp vui với mùa xuân đất trời, mùa xuân của đất nước.

        Trong những ngày này, chúng ta lại tưởng nhớ đến lời khuyên răn dạy bảo của Bác Hồ:

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

        Mùa xuân là mùa muôn hoa đua nở, cây cối xanh tươi. Bởi vậy mùa xuân là mùa thích hợp cho cây trồng phát triển. Tết trồng cây là một nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam. Kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây đến nay đã hơn 50 năm nhưng ý nghĩa sâu sắc của Tết đặc biệt này vẫn còn nguyên giá trị, mỗi người trong chúng ta sẽ giữ mãi truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây của Người. Mỗi cái cây được trồng sẽ đem đến màu xanh cho cả xã hội, những thế kỷ xanh sẽ mãi nối tiếp nhau góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường...

 

                                                                                                    CTV: Kiều Thu