Asset Publisher

THỰC ĐƠN TUẦN THÁNG 11 NĂM 2017

THỰC ĐƠN TUẦN THÁNG 11 NĂM 2017


 

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/30/10 – Thứ 6/3/11

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay mướp

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

- Trứng đúc thịt

- Cơm tẻ

-Canh xương bí đỏ

- Thịt bò+Cà rốt rim

- Cơm tẻ

-Canh tôm rau cải

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

-Canh xương khoai sọ

-Thịt rim cà chua

 

 

 

Bữa chiều

 

-Cháo gà nấu bí đỏ

 

-Mỳ ngan rau cải

 

- Bún riêu cua cà chua

 

- Cháo cà rốt xương

 

-Bánh mì + sữa An Sinh

 

 

 

 

  

        

    XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                           DUYỆT THỰC ĐƠN

            Hiệu Phó                                                                                                                                         Hiệu Trưởng

 

 

 

        Phạm Thị Dung                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt

 

 

 

TUẦN 2 THÁNG 11  NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/ 06 – Thứ 6/10 / 11

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

 

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

 

- Trứng đúc thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương hầm khoai sọ

- Thịt gà+ thit lợn rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

 

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

-Thịt +Giò rim cà chua

 

 

 

 

 

 

 

Bữa chiều

 

- Cháo gà cà rốt

 

-Mỳ ngan

 

- Bún riêu cua

 

- Cháo xương bí đỏ

 

-Bánh mì  + sữa An

 

 

 

 

 

  

 

    XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                         DUYỆT THỰC ĐƠN

               Hiệu Phó                                                                                                                                   Hiệu Trưởng

 

 

 

        Phạm Thị Dung                                                                                                                               Ngô Thị Nguyệt

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/ 13 – Thứ 6/17 / 11

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay mướp

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

 

- Trứng đúc thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương nấu bí đỏ

- Thịt bò+Cà rốt rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

 

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương hầm khoai sọ

-Thịt rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-Chuối

 

 

Bữa chiều

 

- Cháo gà bí đỏ

 

- Mỳ ngan nấu rau cải

 

- Bún riêu cua cà chua

 

- Cháo xương nấu cà rốt

 

-Bánh mì + sữa An Sinh

 

  

        

      XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                            DUYỆT THỰC ĐƠN

                Hiệu Phó                                                                                                                                       Hiệu Trưởng

 

 

 

         Phạm Thị Dung                                                                                                                                  Ngô Thị Nguyệt

 

TUẦN 4 THÁNG 11  NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/ 20 – Thứ 6/24/11

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

- Trứng đúc thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương khoai sọ

- Thịt gà+ thit lợn rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

-Thịt +Giò rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-Chuối

 

 

Bữa chiều

 

-Cháo gà cà rốt

 

-Mỳ ngan

 

- Bún riêu cua

 

- Cháo xương bí đỏ

 

-Bánh mì + sữa An Sinh

 

  

     XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                        DUYỆT THỰC ĐƠN

                Hiệu Phó                                                                                                                                 Hiệu Trưởng

 

 

 

        Phạn Thị Dung                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt