Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 09 NĂM  2015

THỨ

TUẤN 1/9

TUẦN 2/9

TUẦN 3/9

TUẦN 4/9

Từ ngày 07 - 11/9/2015

Từ ngày 14- 18/9/2015

Từ ngày21 – 25/9/2015

Từ ngày 28 – 2/9/2015

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

- Cơm

Canh cua rau đay

-Thịt kho tàu

- Bún xương .Tôm.

 

 

- Cơm

- Canh xương bí đỏ

-Thịt kho tàu .

-Bún xương thịt bò

 

- Cơm

Canh cua rau đay

-Thịt kho tàu

- Bún xương .Tôm.

 

 

- Cơm

- Canh xương bí đỏ

-Thịt kho tàu .

 

-Bún xương thịt bò

 

3

- Cơm canh tôm bí đao

- Trứng đúc  thịt

 

-Mì ngan

 

-Cơm

-Canh xương khoai sọ

- Thịt ngan thịt lợn rim

 

 

 

-Chè đậu đen

 

- Cơm canh tôm bí đao

- Trứng đúc  thịt

 

-Mì  ngan

 

-Cơm

-Canh xương khoai sọ

- Thịt ngan thịt lợn rim

 

 

-Chè đậu đen

 

4

- Cơm canh khoai sọ

-Thịt gà thịt lợn rim

 

- Chè đậu đen

 

- Cơm

- Canh tôm bầu

- Tôm rim thịt

- Mì gà

 

 

- Cơm canh khoai sọ

-Thịt gà thịt lợn rim

 

- Chè đậu đen

 

- Cơm

- Canh bầu nấu tôm

- Tôm rim thịt

- Mì gà

 

 

5

- Cơm canh tôm rau cải .

-Tôm rim thịt.

Cháo chân giò

 

-Cơm

- Canh tôm bí đao

Cháo xương

 

- Cơm canh tôm rau cải .

-Tôm rim thịt.

Cháo chân giò

 

-Cơm

- Canh tôm bí đao

-Trứng đúc thịt

cháo xương

 

 

6

- Cơm canh rau đay

- Giò rim thịt

-Bánh mì sữa đậu nành

 

-Cơm

-Canh rau cải

- Cá sốt thịt(thịt rim đâụ)

Bánh mì sưã

 

- Cơm canh rau đay

- Giò rim thịt

Bánh mì sữa đậu nành

 

-Cơm

-Canh rau cải

- Cá sốt thịt (thịt rim đâụ)

Bánh mì sưã

 

 

                          NGƯỜI DUYỆT

                                                                                                   

 

 

 

                    

                       Phạm Thị Dung

                                               

                           NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

                                                   

 

 

                                        Nguyễn Thị Thu Trang