Asset Publisher

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020


 

 

Thực hiện Kế hoạch số 908/KH-PGDĐT ngày 20/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020;

Trường Mầm non Hoa Mai thông báo cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích:

          - Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020).

- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945­-2/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020.

 - Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

- Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

         - Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong các nhà trường. Coi đây là tiêu chí thi đua trong năm học.

  1. ĐỐI TƯỢNG THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
  1. Đối tượng thi:
  • CBQL, GV, NV nhà trường có độ tuổi dưới 35.

2. Nội dung:

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong: "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm "Dân vận" và tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Cách thức đăng ký, hình thức thi và thứ tự các vòng thi:

(Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đính kèm)

Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vnhttp://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vnhttp://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÍ THI

  1. Thời gian thi:

Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 31/8/2020 đến 22h00 ngày 13/9/2020.

Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 20/9/2020.

Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00 ngày 04/10/2020.

Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00 ngày 18/10/2020.

Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào 09h00 ngày 05/11/2020.

Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 25/11/2020.

Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

Trong quá trình tổ chức, Thể lệ Cuộc thi có thể được bổ sung từ Ban Tổ chức Cuộc thi để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.

    2. Địa chỉ đăng ký thi

    Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử:

 http://hocvalamtheobac.vn

 http://www.moet.gov.vn,

 http://www.doanthanhnien.vn,

 http://www.gdtd.vn,

 https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

 

Trên đây là thông báo về cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020,  trường Mầm non Hoa Mai đề nghị CBGV-NV nhà trường tích cực triển khai, thực hiện./.