Asset Publisher

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ẤT MÙI Từ ngày 16/2 – 23/2/2015

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ẤT MÙI Từ ngày 16/2 – 23/2/2015

Kính gửi:
- UBND Thị trấn Đông Triều.
- Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều.
Thực hiện hướng dẫn của UBND TT Đông Triều; Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;
Trường MN Hoa Mai báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của CB,GV,NV như sau:


       

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

 

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

 

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Thu Trang

 

Hiệu trưởng

Nhân viên

 

0989202066

01263372822

 

2

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Vịnh

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Giáo viên

01693807539

01644036259

 

3

18/02/2015

(tức 30 tết)

Phạm Thị Dung

Tạ T.Tuyết Nhung

Phó Hiệu Trưởng  Nhân viên

0972893479

01647900616

 

4

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Trịnh Thúy Hường

Nguyễn Thị Phong

Nhân viên

Giáo viên

01274052899

0967961697

 

5

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Hoàng T. Bích Thược

Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu Trưởng

Giáo viên

01668808848

01664373157

 

6

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Vũ Hoàng Chung

Bùi Thị Vân

Giáo viên

Giáo viên

0972193844

0984129057

 

7

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Phạm Thị Quyên

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

Giáo viên

0978891215

01683099146

 

8

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Hoàng Thị Oanh

 

Hiệu trưởng

Nhân viên

0989202066

01684950808

Trường MN Hoa Mai trân trọng báo cáo UBND Thị trấn Đông Triều, Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

         

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt