Asset Publisher

Lịch phân công trực tết nguyên đán năm Kỷ Hợi 2019

Lịch phân công trực tết nguyên đán năm Kỷ Hợi 2019


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOA MAI

 

Số:   08/  TB-MNHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                Đông Triều, ngày 28 tháng 01 năm 201

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC

 BGH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường mầm non Hoa Mai phân công các đồng chí cán bộ quản lý, Giáo viên nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, cụ thể như sau:

 

Số TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 02/02/2019

( 28 tháng chạp)

 

Hoàng Thị Bích Thược

 

Nguyễn Kiều Thu

Phó hiệu trưởng

 

NV hành chính

0368.808.848

 

0969.908.885

2

Ngày 03/02/2019

( 29 tháng chạp)

 

Nguyễn Thị Hương

 

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng

 

CTCĐ

0919.770.967

 

0968.026.669

3

Ngày 04/02/2019

( 30 tết )

Hoàng Thị Bích Thược

 

Vũ Mai Phương

Phó hiệu trưởng

 

Tổ trưởng CM

0368.808.848

 

0934.393.031

4

Ngày 05/02/2019

( Mùng 1 tết)

 

Nguyễn Thị Hương

 

Nguyễn Thị Huế

Hiệu trưởng

 

NV Y tế

0919.770.967

 

0395.661.836

5

Ngày 06/02/2019

Mùng 2 tết)

 

Hoàng Thị Bích Thược

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó hiệu trưởng

 

Tổ trưởng CM

0368.808.848

 

0978.811.009

6

Ngày 07/02/2019

( Mùng 3 tết )

Nguyễn Thị Hương

 

Nguyễn Kiều Thu

Hiệu trưởng

 

NV hành chính

0919.770.967

 

0969.908.885

7

Ngày 08/02/2019

( Mùng 4  tết)

 

Hoàng Thị Bích Thược

 

Nguyễn Thị Huế

Phó hiệu trưởng

 

NV y tế

0368.808.848

 

0395.661.836

8

Ngày 09/02/2019

Mùng 5  tết)

 

Nguyễn Thị Hương

 

Vũ Mai Phương

Hiệu trưởng

 

Tổ trưởng CM

0919.770.967

 

0934.393.031

9

Ngày 10/02/2019

Mùng 6  tết)

Nguyễn Thị Hương

 

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng

 

CTCĐ

0919.770.967

 

0968.026.669

Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đá  có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí cán bộ quản lý , Giáo viên nhân viên như lịch công tác trên. Trường mầm non Hoa Mai xin thông báo để các đơn vị, được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (b/c);                                                                              

- Các cơ quan, đơn vị phường Đông Triều;

 - Cổng TTĐT ngành;                                                             

- Lưu: VT.                                                                        Nguyễn Thị Hương