Asset Publisher

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới


 

Trong công tác phát triển đảng, kết nạp thêm một đảng viên  mới sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh của Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương.

Chiều nay ngày 06 tháng 12 năm 2012, Chi bộ trường Mầm non Hoa mai tổ chức “Lễ kết nạp Đảng viên” cho đồng chí Nguyễn Thị  Hằng và đồng chí Nguyễn Thị Liên là giáo viên, nhân viên nhà trường.

            Đến dự và chỉ đạo lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ có đồng chí Nguyễn Văn Điệp- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Thị Trấn Đông Triều.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân Bí thư Chi bộ đã giao trách nhiệm cho đảng viên mới với các quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên cũng như phân công các đồng chí Đảng viên chính thức và Chi đoàn tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Hằng và đồng chí Nguyễn Thị Liên luôn phấn đấu không ngừng đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng thời hạn Điều lệ Đảng quy định, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong năm 2012 Chi bộ kết nạp được ba đảng viên mới tăng từ 44,4% lên 51,9% đảng viên trong nhà trường, thêm một đảng viên  mới sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh của Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học 2012 – 2013.  

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân Bí thư chi bộ trao quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Hằng

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân trao quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Liên

Đ/c Nguyễn Văn Điệp  - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thị Trấn phát biểu tại lễ kết nạp

                                                           BBT