Asset Publisher

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 - Trường mầm non Hoa Mai

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 - Trường mầm non Hoa Mai

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người. Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018 là cơ hội để nhìn nhận, xác định các vấn đề trọng tâm,nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của khu vực nông thôn, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.


 

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 - Trường mầm non Hoa Mai

          Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người. Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018 là cơ hội để nhìn nhận, xác định các vấn đề trọng tâm,nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của khu vực nông thôn, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

         Căn cứ kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thị xã Đông Triều; thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều, sáng ngày 20/9/2018 trường mầm non Hoa MaI  tổ chức phát động tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường hướng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

       Với khẩu hiệu "Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân". Buổi ra quân đã được tập thể cán bộ giáo viên nhiệt tình hưởng ứng nhằm giảm bớt ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái,  hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần của chiến dịch.

 

                                                                                                     CTV: Kiều Thu