Asset Publisher

Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 150/KH PG& ĐT ngày 17/2/2017 V/v "Thực hiện tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính : xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh "của nghành giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017


         Ngày 20/2/2017 trường mầm non Hoa Mai quán triệt và tổ chức đến toàn thể cán bộ , giáo viên , nhân viên của nhà trường ký cam kết "Thực hiện tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính , xây dựng nếp sống  văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh "   Vối tổng số là 35/35 cán bộ giáo viên nhân viên đạt 100%