Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI

 

Độc Lập - Tự do- Hạnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Thị Nguyệt

1963

1987

Hiệu trưởng

Đại Học

0989202066

2

Phạm Thị Dung 

1963

1982

Hiệu Phó

Đại Học

0972893479

3

Hoàng Thị Bích Thược

1972

1989

Hiệu Phó

Đại Học

1668808848

4

Bùi Thị An

1979

2015

Giáo Viên

trung cấp

01686018202

5

Nguyễn Thị Phượng 

1983

2010

Giáo Viên

Đại Học

01687081183

6

Nguyễn Thị Vịnh

1967

1987

Giáo Viên

Cao Đẳng

01693807589

7

Nguyễn Thị Thu Trang

1974

1993

Cấp dưỡng

Trung Cấp

0982470027

8

Nguyễn Thị Vân Ngọc

1987

2011

Giáo Viên

Đại Học

01694052237

9

Trịnh Thuý Hường

1983

2004

Kế Toán

Đại Học

0988398155

10

Hà Bích Khuyên

1974

2001

Giáo Viên

Đại Học

0936592863

11

V ũ Mai Phương

1979

2000

Giáo Viên

Đại Học

0934393031

12

Bùi Thị Vân

1982

2007

Giáo Viên

Đại Học

0984129057

13

Vũ Thị Hoàng Chung

1985

2008

Giáo Viên

Đại Học

0972193844

14

Nguyễn Thị Thu Hằng

1982

2008

Giáo Viên

Đại Học

0978811009

15

Nguyễn Thị Hằng

1985

2008

Giáo Viên

Đại Học

01685112794

16

Nguyễn Thị Hương

1990

2010

Giáo Viên

Đại Học

01679539468

17

Ngô Thị Lý

1990

2010

Giáo Viên

Đại Học

0936800432

18

Bùi Thị Hằng

1989

2010

Giáo Viên

Đại Học

0976154811

19

Nguyễn Thị Linh

1987

2010

Giáo Viên

Cao Đẳng

01694111866

20

Nguyễn Thị Ly

1991

2013

Giáo Viên

Cao Đẳng

01656552177

21

Vũ Thị Hương

1989

2013

Giáo Viên

Cao Đẳng

0972927935

22

Nguyễn Thị Phong

1982

2013

Giáo Viên

Trung Cấp

0967961697

23

Lê Thị Dung

1989

2011

Giáo Viên

Đại học

01683998816

24

Phạm Thị Quyên

1987

2011

Giáo Viên

Trung Cấp

 0168 3998 816

25

Nguyễn Thị Hương Giang

1990

2013

Y tế

Trung Cấp

01697308237

26

Nguyễn Thị Liên

1983

2013

Giáo Viên

Trung Cấp

01683099146

27

Tạ Thị Tuyết Nhung

1977

2012

Thủ quỹ

Đại học

01647900616

28

Hoàng Thị Oanh

1982

2014

Cấp dưỡng

Cao Đẳng

01684950808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

(Đã ký )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt