Asset Publisher

Đánh giá môi trường học đường tại trường MN Hoa Mai năm học 2018-2019

Đánh giá môi trường học đường tại trường MN Hoa Mai năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số: 392/PGD&ĐTngày 02/5/2019: về việc kiểm tra, đánh giá môi trường học đường tại các trường MN, TH và THCS năm học 2018-2019.

                                Hôm nay ngày 07/5/2019 trường mầm non Hoa Mai tổ chức tự đánh giá và đưa ảnh lên cổng thông tin điện tử, giới thiệu tổng quan cảnh quan môi trường học đường của nhà trường trong năm học 2018-2019.

Vườn hoa

Mô hình vườn rau thủy canh

Quang cảnh trường

Hoạt động ngoại khóa của trẻ

Hoạt động ngoại khóa của cô và trẻ

Khu vệ sinh bên trong

Khu vệ sinh bên ngoài

Vệ sinh rửa tay của trẻ

Hoạt động ngoại khóa của cô và trẻ