Asset Publisher

CÔNG KHAITHÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015- 2016

CÔNG KHAITHÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2015- 2016


PGD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                            Biểu mẫu 01

  TRƯỜNG MN HOA MAI                                      

 

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015 - 2016

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

đạt được.

 

Trẻ PT BT: 97,8

Suy DD nhẹ cân: 2,2 %.

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 

Trẻ PT BT: 96,3%

- Suy DD nhẹ cân: 3,7%

 - Suy DD thể thấp còi:

0,83%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Đạt:   90%

Chưa đạt: 10%

Đạt: 95%

Chưa đạt: 5%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhiệt  tình , tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng,

- CSVC: có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                           

                                                                                                              Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2015

                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                         

                                                                                                                                Ngô Thị Nguyệt                          

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                         Biểu mẫu 02

   TRƯỜNG MN HOA MAI                             

                                                        

THÔNG B¸O                                                                                     

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

285

 

 

45

70

76

94

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

285

 

 

45

70

76

94

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

285

 

 

45

70

76

94

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

285

 

 

45

70

76

94

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

285

 

 

45

70

76

94

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

275

 

 

44

66

73

92

2

Kênh dưới -2

10

 

 

1

4

3

2

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác (Thấp còi)

 

 

 

 

 

1

1

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

10

 

 

1

4

3

2

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

45

 

 

45

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

70

76

94

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                        Đông Triều , ngày 15 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

          

                                                

                                                       

                                                                                                                                         Ngô Thị Nguyệt     

            

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                        Biểu mẫu 03

     TRƯỜNG MN HOA MAI 

                                    

THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

9

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

9

1122/285

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

2890

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

86

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

36

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

9,4

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

24

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

90

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

9

9 bộ/9nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

9

9/ 9lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 7

7/9n lớp

3

Máy phô tô

1

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 8

8/ 9 lớp

7

Thiết bị khác

 1

 

8

Đồ chơi ngoài trời

 

9/9 lớp

9

Bàn ghế đúng quy cách

150

150 bộ / 9 lớp

10

Thiết bị khác…

 

 

11

Máy vi tính

9

9/9 lớp

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

42

 

75,2

 

0.294 m2/ trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                                                                                                                Đông Triều , ngày 15  tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Ngô Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                 Biểu mẫu 04

        TRƯỜNG MN HOA MAI

                                     

                                                         THÔNG B¸O                            

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

20

20

 

 

 

 

12

 

 

4

 

4

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác (cấp dưỡng)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

                                                                                                                             Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2015

                                                                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

 

                                                               

                                                                                                                                      Ngô Thị Nguyệt