Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số: 76-KH/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy phường Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều, ngày 15 tháng 01 năm 2020 Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2022.

       Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều. Đại biểu đại diện cho Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ khối, đại biểu là những quần chúng ưu tú của đảng cùng 24 đồng chí đảng viên trong chi bộ về dự đông đủ.

 

     Đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều về dư chỉ đạo Đại hội và tặng hoa chúc mừng.

 

      Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 

      

      Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong công tác chăm sóc giáo dục của nhà trường.

 

         Đồng chí nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều

phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

 

       Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã ra Nghị quyết, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhà trường trong việc lãnh đạo tư tưởng, chính trị các đảng viên, các tổ chức đoàn thể của nhà trường và kế hoạch nhiệm kỳ 2020- 2022 của chi bộ nhà trường. Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hương giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bích Thược Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Hằng chi ủy viên chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

           Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

          Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.