Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-20120

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-20120

Thực hiện Kế hoạch số: 19-KH/ĐU ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Đảng ủy phường Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2020


Đ/c  Ngô Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Long – Bí thư Đảng ủy- CTHĐND, đồng chí Nguyễn Văn Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều. Đại biểu đại diện cho Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ khối, đại biểu là những quần chúng ưu tú của đảng cùng 23 đồng chí đảng viên trong chi bộ về dự đông đủ.

     Đ/c Hoàng Văn Long - Bí thư Đảng ủy-CT HĐND phường Đông Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 do đồng chí Ngô Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Long - Bí thư Đảng ủy-CT HĐND phường Đông Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong công tác chăm sóc giáo dục của nhà trường.

các Đ/c thường vụ Đảng ủy tặng hoa Đại hội

  Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã ra Nghị quyết, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhà trường trong việc lãnh đạo tư tưởng, chính trị các đảng viên, các tổ chức đoàn thể của nhà trường và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ nhà trường. Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ, đồng chí Ngô Thị Nguyệt giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bích Thược Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Hằng chi ủy viên chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2020.

          Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ  2017 2019 ra mắt

 Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

           Một số hình ảnh đại hội