Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2017

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2017

Căn cứ Kế hoạch số: 52-KH/ĐU ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy thị trấn Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017. Tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Đông Triều lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Đông Triều, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Chi bộ trường mầm non Hoa mai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2017


     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Đình Thắng – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tich HĐND thị trấn Đông Triều. Đại biểu đại diện cho Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ khối, đại biểu là những quần chúng ưu tú của đảng cùng 15 đồng chí đảng viên trong chi bộ về dự đông đủ.

Đồng chí Ngô Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 trình bày Báo cáo

     Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2013 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 do đồng chí Ngô Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Đại hội thảo luận

  Tại Đại hội, đồng chí Đặng Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong công tác chăm sóc giáo dục của nhà trường.

Đồng chí Đặng Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Triều phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

      Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã ra Nghị quyết, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhà trường trong việc lãnh đạo tư tưởng, chính trị các đảng viên, các tổ chức đoàn thể của nhà trường và kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2017 của chi bộ nhà trường. Đại hội đã bầu Ban chi ủy, đồng chí Ngô Thị Nguyệt giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Bích Thược Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Mai chi ủy viên chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội bầu Ban chi ủy

           Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.