Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy thị xã Đông Triều, ngày 03 tháng 7 năm 2019. Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng: Nguyễn Thị Huế vào Đảng cộng sản Việt Nam.


     Về dự Buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hương: Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng. 

 

Quang cảnh lễ chào cờ của buổi kết nạp đảng viên mới

 

      Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Huế.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

trao quyết định kết nạp cho đ/c Nguyễn Thị Huế

 

     Trước cờ Đảng đồng chí Nguyễn Thị Huế trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức.

 

Đ/c Nguyễn Thị Huế đọc lời tuyên thệ trước cờ

 

      Đồng chí Nguyễn Thị Hương thay mặt chi bộ nêu lên những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đồng chí: Nguyễn Thị Huế trở thành đảng viên chính thức.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ - Hiêu trưởng nhà trường thông qua

 quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên cho đ/c Nguyễn Thị Huế

 

          Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Nguyễn Thị Huế cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của Thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều. Đồng chí Nguyễn Thị Huế đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó thúc đẩy Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai ngày càng lớn mạnh về đội ngũ cũng như chất lượng đảng viên.

 

                                                                                                 Bích Thược