Xuất bản thông tin

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức tuyên truyền hưởng ứng " chiến dịch giờ trái đất năm 2018"

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức tuyên truyền hưởng ứng " chiến dịch giờ trái đất năm 2018"

" Hôm nay tôi sống xanh hơn".
Thực hiện công văn số 304/GDĐT-VP ngày 22/3/2018 "v/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018".


" Hôm nay tôi sống xanh hơn".

          Thực hiện công văn số 304/GDĐT-VP ngày 22/3/2018 "v/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018".

          Hôm nay ngày 24/3/2018 trường mầm non Hoa Mai tổ chức  tuyên truyền , phổ biến đến toàn thể CBGV-Nv trong trường  tích cực tham gia hưởng ứng giờ trái đất tại đơn vị, gia đình nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.