Xuất bản thông tin

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức hội thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức hội thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức thành công Hội thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-PGDĐT, ngày 12 tháng 02 năm 2019 của phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức Hội thi "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"; Kế hoạch số: 18/KH-MNHM ngày 25/2/2019 của trường MN Hoa Mai, về việc tổ chức hội thi "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm".


Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội thi " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Tham gia Hội thi có 23 giáo viên trực tiếp chủ nhiệm lớp, giáo viên tham gia trải qua 4 nội dung: Xây dựng và sử dụng môi trường lớp học; lập kế hoạch giáo dục; tổ chức hoạt động học; tổ chức hoạt động chơi cho trẻ. Thông qua Hội thi đã đánh giá được: 100% giáo viên nắm vững và thực hiện theo các tiêu chí

của mỗi nội dung.

          Nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí giáo viên cùng với nền tảng sẵn có của các nhóm, lớp nên hầu hết giáo viên đã cải tạo được môi trường vật chất cho trẻ hoạt động trong phòng lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ: Có các góc cho trẻ HĐ và được bố trí thuận tiện, hợp lý. Có đa dạng đồ dùng đồ chơi, nguyên liệu cho trẻ HĐ.  Kế hoach GD năm học: Mục tiêu, nội dung phù hợp với sự phát triển của trẻ dựa trên chương trình GDMN và theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Có dự kiến chủ đề, dự kiến các ngày hội, ngày lễ. Đồ chơi, vật liệu chơi đa dạng, đồ chơi được làm làm từ những nguyên vật liệu tái sử dụng nhưng không độc hại, nguyên liệu thiên nhiên như lá cây, hột hạt…Đồ chơi sắp xếp thuận tiện cho trẻ dễ lấy, sắp xếp các góc chơi phù hợp, kích thích trẻ khám phá, trải nghiệm.

          Ban giám khảo hội thi đánh giá khách quan những ưu điểm và hạn chế của mỗi giáo viên. Kết quả 18/23 giáo viên đạt loại giỏi cả 4 nội dung và lựa chọn được 1 đồng chí xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp cụm.

         

Nhóm lớp 2A1

Lớp mẫu giáo 5D4

Lớp mẫu giáo 5D2

Lớp mẫu giáo 4C3

Lớp mẫu giáo 3B1

Lớp mẫu giáo 5D1