Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều nay ngày 12 tháng 12 năm 2013, Chi bộ trường MN Hoa Mai tổ chức " Lễ kết nạp Đảng viên" cho đồng chí Nguyễn Thị Hương, đồng chí Trịnh Thúy Hường và đồng chí Bùi Thị Hằng là giáo viên, nhân viên nhà trường.

 

Chiều nay ngày 12 tháng 12 năm 2013, Chi bộ trường MN Hoa Mai tổ chức “ Lễ kết nạp Đảng viên” cho đồng chí Nguyễn Thị  Hương, đồng chí Trịnh Thúy Hường và đồng chí Bùi Thị Hằng là giáo viên, nhân viên nhà trường.

            Đến dự và chỉ đạo lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ có đồng chí Nguyễn Văn Điệp - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Thị Trấn Đông Triều.

Tại buổi lễ đồng chí Ngô Thị Nguyệt Bí thư Chi bộ đã giao trách nhiệm cho đảng viên mới với các quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên cũng như phân công các đồng chí Đảng viên chính thức và Chi đoàn tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị  Hương, đồng chí Trịnh Thúy Hường và đồng chí Bùi Thị Hằng luôn phấn đấu không ngừng đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong năm 2013 Chi bộ kết nạp được năm đảng viên mới tăng từ 51,9% lên 63% đảng viên trong nhà trường, thêm một đảng viên  mới sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh của Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm học 2013 – 2014.  

Một số hình ảnh hoạt động:

Đ/c Ngô Thị Nguyệt Bí thư Chi bộ trao quyết định cho các đồng chí đảng viên mới.

Đ/c Ngô Thị Nguyệt Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới.

Quang cảnh lễ kết nạp

 

                                                                             BBT