Xuất bản thông tin

Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

"Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018"

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, Sáng ngày 27/3/2018 cô và trò trường mầm non Hoa Mai cùng tham gia tập thể dục ngoại khóa hưởng ứng ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân năm 2018.


"Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018"

                 Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, Sáng ngày 27/3/2018 cô và trò trường mầm non Hoa Mai  cùng tham gia tập thể dục ngoại khóa hưởng ứng ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" Đây là một hoạt động thể thao quần chúng lớn, được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở Thông qua việc tập luyện và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ góp phần tạo thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cho mọi người, trong đó có học sinh, CB-GV-NV nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của thể dục, thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

CTV : Kiều Thu