Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" 

Tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Hôm nay ngày 29/3/2018 Trường Mầm non Hoa Mai đã tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 24/5/2018 

Tổng số trẻ: 287 Tổng số tiền ăn : 287 x 13.500 = 3.874.500đ Chi ăn: 3.874.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 25 / 05 / 2018
7 giờ 00

 BGH trực và làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/5/2018Tổng số trẻ: 287
Tổng số tiền ăn : 287 x 13.500 = 3.874.500đ
Chi ăn: 3.874.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0 
 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên