Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" 

Tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Hôm nay ngày 29/3/2018 Trường Mầm non Hoa Mai đã tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 30/7/2018 

Tổng số trẻ: 72 Tổng số tiền: 72 x 13.500 = 972.000đ Đã chi: 972.000đ Thừa : 0 ; Thiếu: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 19 / 08 / 2018
Thông báo

Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019


Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:
1. Kế hoạch PTGD:
Nhóm trẻ 24 - 36 tháng: 1 nhóm - Số trẻ: 35 trẻ (trẻ sinh năm 2016 - 2017)
Lớp MG 3 - 4 tuổi: 2 lớp - số trẻ 82 trẻ (trẻ sinh năm 2015)
Lớp MG 4 - 5 tuổi: 3 lớp - số trẻ: 94 trẻ (trẻ sinh năm 2014)
Lớp MG 5 - 6 tuổi: 3 lớp - số trẻ: 99 trẻ (trẻ sinh năm 2013)
2. Lịch tuyển sinh:
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 12/7/ 2018 - 31/7//2018
- Hình thức tuyển sinh: Nộp hồ sơ trực tiếp: Trường Mầm non Hoa Mai- Phường Đông Triều-TX Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh và trưc tuyến tại địa chỉ htpp://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn
- Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Mai – Khu 2 - Ph
ường Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh - TX.Đông Triều

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên