Nội dung bài viết

Thực đơn Tháng 9 năm học 2017-2018


 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 4/ 6/9 – Thứ 6/8 /9

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

( Khai Giảng)

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay mướp

- Thịt bò rim cà rốt

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

- Trứng đúc thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

- Thịt bò+Cà rốt rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương hầm khoai sọ

-Thịt đậu rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-         Chuối

 

 

Bữa chiều

 

-Bún riêu cua

 

-Mỳ ngan rau cải

 

- Bún riêu cua

 

-Cháo xương cà rốt

 

-Bánh mì sữa An sinh

 

         

   XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                               DUYỆT THỰC ĐƠN

             Hiệu Phó                                                                                                                                         Hiệu Trưởng

 

         (

 

        Phạm Thị Dung                                                                                                                                  Ngô Thị Nguyệt

 

 

TUẦN 2 THÁNG 9  NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/ 11/9 – Thứ 6/15 / 9

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

- Trứng gà đúc thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương khoai sọ

- Thịt gà+ thit lợn rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

-Thịt+Giò rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-Chuối

 

 

Bữa chiều

 

-Cháo gà cà rốt

 

-Mỳ ngan

 

- Bún riêu cua

 

- Cháo xương cà rốt

 

-Bánh mì + sữa An Sinh

 

  

XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                              DUYỆT THỰC ĐƠN

         Hiệu phó                                                                                                                                         Hiệu Trưởng

 

 

       Phạm Thị Dung                                                                                                                              Ngô Thị Nguyệt

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2/ 18/9 – Thứ 6/22 / 9

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay mướp

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

- Thịt + tôm rim cà chua

- Cơm tẻ

-Canh xương hầm bí đỏ

- Thịt bò+Cà rốt rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm nấu bí xanh

- Trứng gà rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương hầm khoai sọ

-Thịt đậu  rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-         Chuối

 

 

Bữa chiều

 

-Cháo gà nấu bí đỏ

 

-Mỳ canh xương lợn

 

- Bún riêu cua cà chua

 

- Mì xương  cà rốt

 

-Bánh mì  + sữa An Sinh

 

        

   XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                              DUYỆT THỰC ĐƠN

             Hiệu Phó                                                                                                                                      Hiệu Trưởng

 

 

          

         Phạm Thị Dung                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt

 

 

TUẦN 4 THÁNG 9  NĂM 2017

 

Thực hiện : Thứ 2 / 25/9 – Thứ 6/29 / 9.

 

        Thứ

 

Bữa ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

 

Bữa Trưa

- Cơm tẻ

- Canh xương bí đỏ

- Thịt kho tàu

- Cơm tẻ

- Canh tôm bí đao

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh xương khoai sọ

- Thịt gà+ thit lợn rim

- Cơm tẻ

- Canh tôm rau cải

- Trứng gà rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

-Thịt + Giò rim cà chua

 

Tráng miệng

 

-Sữa tươi

 

- Sữa chua

 

 

- Dưa hấu

 

-Sữa tươi

 

-Chuối

 

 

Bữa chiều

 

- Cháo gà cà rốt

 

-Mỳ ngan

 

- Bún riêu cua cà chua

 

- Mì xương

 

-Bánh mì + sữa An Sinh

 

  

XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                               DUYỆT THỰC ĐƠN

           Hiệu Phó                                                                                                                                         Hiệu Trưởng

 

 

     

    Phạm Thị Dung                                                                                                                                     Ngô Thị Nguyệt