To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" 

Tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Hôm nay ngày 29/3/2018 Trường Mầm non Hoa Mai đã tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 15/06/2018 

Tổng số trẻ: 70 Tổng số tiền ăn : 70 x 13.500 = 945.000đ Chi ăn: 945.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Calendar
Today: Monday, 18 / 06 / 18
18/06

Đ/c: Phạm Thị Dung - P.hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 15/06/2018Tổng số trẻ: 70
Tổng số tiền ăn : 70 x 13.500 = 945.000đ
Chi ăn: 945.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0 
 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên