KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 05/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. - Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015. - Đánh giá BDTX, đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB,GV,NV năm học 2014 – 2015. - Họp PHHS của trường, lớp. Tổng kết năm học nhóm, lớp;Tổng kết năm học trường. - Kiểm kê tài sản các nhóm lớp bàn giao cho bảo vệ: - Tham dự ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đông Triều lần thứ V.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 04/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp. - Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Hoàn thiện và nộp đề tài SKKN cấp cơ sở năm học 2014 – 2015. - Hoàn thiện hồ sơ và tổng kết đoàn thực tập sư phạm MN K26 trường ĐH Hạ Long - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015. - Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 03/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp. - Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Tham gia Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2014 - 2015 - Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3).

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 02/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp. - Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015. - Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015  

Trọng tâm công tác tháng 01/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp. - Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Phát động phong trào thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015. - Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014  

Trọng tâm công tác tháng 12/2014: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ - Phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày TLQĐNDVN, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. - Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. - Tổ chức Hội thảo phòng học thông minh cấp trường - Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 - Triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. - Tổ chức chuyên đề: "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014  

Trọng tâm công tác tháng 11/2014: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 - Thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tổ chức chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam" - Kiểm tra toàn diện 1-2 lớp. - Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.