Tài chính công khai ngày 17/01/2019 

Tổng số trẻ: 318 Tổng số tiền ăn : 318 x 14.500= 4.611.000đ; Chi ăn: 4.611.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Tài chính công khai ngày 23/01/2018 

Tổng số trẻ: 310 Tổng số tiền ăn : 310 x 14.500= 4.495.000đ; Chi ăn: 4.495.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Thực đơn tháng 01/2019 Tuần 2( từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019) 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018 ( Thực hiện từ ngày 02/01/2019 đến 30/01/2019 ) Tuần 2 ( Từ ngày 07 đến ngày 11/01/2019) Thứ Nhóm lớp Bữa sáng phụ Bữa trưa Bữa chiều phụ Bữa chiều chính Ghi chú Thứ 2 07/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt trưng mắm tép - Canh xương khoai tây cà rốt Sữa bột NUTRICARE Cháo tim Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Cháo tim Thứ 3 08/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ Sữa bột NUTRICARE Bún xương Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Bún xương Thứ 4 09/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt kho tàu - Canh xương khoai sọ Sữa bột NUTRICARE Mỳ ngan Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Mỳ ngan Thứ 5 10/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt bò sốt khoai tây - Canh xương bí xanh cà rốt Sữa bột NUTRICARE Chè đỗ đen Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Chè đỗ đen Thứ 6 11/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Giò sốt thịt lợn cà chua - Canh xương xu hào cà rốt Sữa bột NUTRICARE Mỳ gà Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Mỳ gà Thực đơn : 14.500đồng /trẻ. Nhà trẻ Mẫu giáo + Bữa trưa: 8.500 đồng. + Bữa sáng phụ: 3.000 đồng + Bữa phụ chiều: 3.000 đồng + Bữa trưa: 8.500 đồng + Bữa chiều: 3.000 đồng + Bữa chiều: 3.000 đồng Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2019 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Hoàng Thị Bích Thược Nguyễn Thị Hương

 

Thực đơn tháng 01/2019 Tuần 1 (Từ ngày 02/01/2019 đến 04/01/2019) 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019 ( Thực hiện từ ngày 02/01/2019 đến 30/01/2019 ) Tuần 1 ( Từ ngày 02 đến ngày 05 /01/2019) Thứ Nhóm lớp Bữa sáng phụ Bữa trưa Bữa chiều phụ Bữa chiều chính Ghi chú Thứ 4 02/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt đậu sốt cà . - Canh xương khoai tây cà rốt. Sữa bột NUTRICARE Chè đậu nóng Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Chè đậu nóng Thứ 5 03/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ Sữa bột NUTRICARE Bún xương Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Bún xương Thứ 6 04/01 Nhà trẻ - Cơm Thường - Thịt kho tàu - Canh xương xu hào cà rốt Sữa bột NUTRICARE Mỳ ngan Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE Mỳ ngan Thứ 7 05/01 Nhà trẻ Mẫu giáo Sữa bột NUTRICARE - Cơm Thường - Giò sốt thịt lợn cà chua - Canh xương bí đỏ Sữa bột NUTRICARE Xôi gấc Xôi gấc Học bù nghỉ lễ tết dương lịch Thực đơn : 14.500đồng /trẻ. Nhà trẻ Mẫu giáo + Bữa trưa: 8.500 đồng. + Bữa sáng phụ: 3.000 đồng + Bữa phụ chiều: 3.000 đồng + Bữa trưa: 8.500 đồng + Bữa chiều: 3.000 đồng + Bữa chiều: 3.000 đồng Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2019 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Hoàng Thị Bích Thược Nguyễn Thị Hương