Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2014

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2014


 

 

THỨ

TUẤN 1/12

TUẦN 2/12

TUẦN 3/12

TUẦN 4/12

Từ ngày 01 - 05 /12/2014

Từ ngày08 - 12 / 12 /2014

Từ ngày15/–19 / 12/ 2014

Từ ngày22 - 26/12 / 2014

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

- Cơm

- canh Bí đỏ

- Thịt kho tàu

- Bún xương tôm  .

 

-  Cơm

- Canh tôm Bí đao

- Trứng đúc thịt 

- chè đậu   đãi  .

 

-  Cơm

- Canh  tôm bí đỏ           

- Thịt kho tàu  .

- Bún xương tôm

 

- Cơm

- canh bí đỏ .

- Trứng đúc thịt  

- Bún xương tôm

 

 

3

- Cơm

- canh rau cải

- Tôm rim thịt 

- Mì ngan

 

- Cơm

- canh su hào

- Thịt kho tàu

 

- cháo xương

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải            Thịt kho tàu.

- Mì ngan

 

- Cơm

- Canh su hào

- Thịt kho tàu 

- Cháo xương

 

4

- Cơm

- canh tôm bí đao

- Trứng đúc thịt

- Chè đậu đen 

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải

- Thịt  tôm  rim .    

- Mì ngan

 

- Cơm

- Canh tôm bí đao  

- Trứng đúc thịt        

 

- Chè đậu đen

 

- Cơm

- Canh tôm rau cải 

- Thịt tôm rim

- Mì ngan

 

5

- Cơm

- canh khoai sọ

- Thịt gà +Thịt lợn rim

- Cháo xương 

 

- Cơm

- Canh khoai sọ

- Thịt gà thịt lợn rim

-  Mì ngan.

 

- Cơm

- canh xương khoai sọ

-  Thịt gà+thịt lợn rim

- Cháo chân giò

 

- Cơm

- Canh khoai sọ

- Thịt gà thịt lợn rim.

- Cháo xương thịt bò

 

6

- Cơm

- cáy rau đay

- Giò thịt rim

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

-Canh cáy rau đay -.Thịt chả cá

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

- Canh cay rau đay.

- Giò  thịt rim.

- Bánh bao sữa bột

 

- Cơm

-Canh rau đaycáy

-Thịt chả cá .

- Bánh bao sữa bột

 

 

 

Người xây dựng thực đơn

 

 

Nguyễn Thị trang