Asset Publisher

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
THỜI KHÓA BIỂU
  Tuần: 21 Từ ngày: 06/02/2012 đến:10/02/2012
      
ThứKhối nhà trẻMẫu giáo béMẫu giáo nhỡMẫu giáo lớn
2SángThể dục: VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ: Bò trên ghế.(Vịnh)
Thể dục: VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: "Gieo hạt" (Dung - Phượng)
Thể dục: Trèo lên xuống 5 gióng
 thang.( Huyền - Ngọc)
Thể dục: Chạy 18m - Bò chui qua
 cổng( Phương - Lành - Chung)
ChiềuÔn bài: Chạy theo hướng thẳng
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.
Ôn các bài hát đã học về chủ đề.
Nêu gương cuối ngày
 Làm quen với chữ cái: i, ô
( Huyền - Ngọc)
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
 - Nghe đọc thơ, kể chuyện, câu đố về rau, quả.
 - Chơi hoạt động góc.
  - Nêu gương cuối ngày.
3SángVăn học: Thơ: Mưa xuân(Vịnh)Văn học: Truyện: "Chú đỗ con"
(Dung - Phượng)
Văn học: Thơ: Quất
( Huyền - Ngọc)
Văn học: Thơ: Hoa kết trái
( Phương - Lành - Chung)
ChiềuÔn đọc thơ: Mưa xuân
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.
Làm quen với chữ cái mÔn đọc thơ: "Quất" , "Vè trái cây'
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
 - Ôn đọc thơ: Hoa kết trái.
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
4SángKPKH: Trò chuyện về thời
tiết mùa xuân(Vịnh)
KPKH: Tìm hiểu một số loại rau.
(Dung - Phượng)
KPKH: Tìm hiểu một số loại quả
( Huyền - Ngọc)
KPKH: Tìm hiểu về các loại
rau - quả
( Phương - Lành - Chung)
ChiềuÔn bài: Trò chuyện về thời tiết
mùa xuân
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.
 
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
Kể chuyện: Quả bầu tiên
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
 - Học làm quen với an toàn
 giao thông.
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.
5SángTạo hình: Tô màu bánh chưng(Vịnh)Toán: Tạo nhóm đồ vật theo dấu
hiệu, hình dạng.
(Dung - Phượng)
Toán: Phân biệt hình vuông và
 hình chữ nhật.
( Huyền - Ngọc)
Toán: Tách nhóm có 8 đối tượng
 bằng các cách khác nhau.
( Phương - Lành - Chung)
ChiềuChơi trò chơi: Rồng rắn
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.
Tạo hình: Vẽ các loại rau, củ.
(Dung - Phượng)
Tạo hình: Tô mầu các loại quả.
( Huyền - Ngọc)
LQVCC: Làm quen với
chữ cái i, t, c.
( Phương - Lành - Chung)
6SángHoạt động với đồ vật: Xếp
 vườn hoa mùa xuân(Vịnh)
Âm nhạc: Dạy hát vận
động: "Cây bắp cải"
Nghe hát: Lý cây đa
TCAAN: Ai đoán giỏi.
(Dung - Phượng)
Âm nhạc: Dạy hát bài: "Quả"
Nghe hát: Mưa rơi.
Trò chơi: Hái quả hát bài hát tương ứng.( Huyền - Ngọc)
Tạo hình: Vẽ vườn rau nhà em
( Phương - Lành - Chung)
ChiềuTrò chơi dân gian.
Nêu gương cuối tuần
Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.
Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.
Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.
      
    T/M BAN GIÁM HIỆU 
        HIỆU TRƯỞNG 
                (Đã ký) 
      
    Nguyễn Thị Thanh Vân