To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường Mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức gặp mặt gia đình nhà giáo nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018 

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn Ngành GD& ĐT và KH công tác tháng của CĐ Trường mầm non Hoa Mai. Vào lúc 16h30 ngày 6/3/2018 Công đoàn cơ sở mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức buổi gặp mặt gia đình nhà giáo nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 20/3/2018 

Tổng số trẻ: 289 Tổng số tiền ăn : 289 x 13.500 = 3.901.500đ Chi ăn: 3.901.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Calendar
Today: Tuesday, 20 / 03 / 18
20/03

BGH: Trực và làm việc tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/3/2018


Tổng số trẻ: 289

Tổng số tiền ăn : 289 x 13.500 = 3.901.500đ

Chi ăn: 3.901.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên