To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 - Trường mầm non Hoa Mai 

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người. Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018 là cơ hội để nhìn nhận, xác định các vấn đề trọng tâm,nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của khu vực nông thôn, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 08/10/2018 

Tổng số trẻ: 310 Tổng số tiền ăn : 310 x 14.500 = 4.495.000đ Chi ăn: 4.495.000đ Thừa: 0 ; 0Thiếu

Calendar
Today: Tuesday, 16 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 08/10/2018


Tổng số trẻ: 310

Tổng số tiền ăn : 310 x 14.500 = 4.495.000đ

Chi ăn: 4.495.000đ Thừa: 0 ;  0Thiếu

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên