13.jpg
14.jpg
11.jpg
18.jpg
40841373_703445586658947_3841869497770180608_n.jpg-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 02/2018

  THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 02 NĂM 2018 Thực hiện : Thứ 2/ 05/02 – Thứ 6 /09/ 02/ 2018         Thứ   Bữa ăn   Thứ 2     Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5     Thứ 6     Ghi chú ...

Detail

Calendar
Today: Sunday, 16 / 12 / 18

Tài chính công khai ngày 11/12/2018 

Tổng số trẻ: 247 Tổng số tiền ăn : 247 x 14.500= 3.581.500đ; Chi ăn: 3.581.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Tài nguyên