You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017 – 2018 

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều. Căn cứ công văn số: 901/PGD&ĐT-BCĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017, của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018.

Calendar
Today: Tuesday, 17 / 10 / 17
17/10

 

Đ/c : Ngô Thịu Nguyệt - Làm việc tại trường 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 10/ 10/ 2017

Tổng số trẻ báo ăn : 308
Tổng số tiền ăn của trẻ : 4.620.000


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên