Asset Publisher

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                     Biểu mẫu 03    

    TRƯỜNG MN HOA MAI 

                                    

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

8

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8

1072/255

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

2890

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

86

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

36

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

9,4

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

24

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

90

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

8

8 bộ/8nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

8

8/ 8lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 6

7/8n lớp

3

Máy phô tô

1

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 8

8/ 8 lớp

7

Thiết bị khác

 1

 

8

Đồ chơi ngoài trời

 

8/8 lớp

9

Bàn ghế đúng quy cách

130

130 bộ / 8 lớp

10

Thiết bị khác…

 

 

11

Máy vi tính

9

9/8 lớp

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

42

 

75,2

 

0.294 m2/ trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                                                                                                          Đông Triều , ngày 25  tháng 01 năm 2015

                                                    

                                                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                                                              Ngô Thị Nguyệt