You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tưng bừng ngày hội “Vệ sinh trường học” 

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, hôm nay ngày17/11/2017 trường MN Hoa mai từng bừng tổ chức ngày hội" Vệ sinh trường học"

Bé ở trường
Calendar
Today: Sunday, 19 / 11 / 17
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên